Adventski program Praktikuma

„Priče iz davnina“ – Ivana Brlić Mažuranić


Glazbene radionice su pod pedagoško-umjetničkim vodstvom Melite Lovričević, a likovno kreativne pod pedagoško-umjetničkim vodstvom Lore Rajčić i Ivane Završki.

Raspored i opis radionica

SUBOTA, 8. 12. 2018., 17:00-18:30, Glazbena radionica: „Pričam ti priču“, I. B. Mažuranić „Kako je Potjeh tražio istinu“
Radionica grupnog muziciranja i pjevanja na principu Orffovog instrumentarija.
Pripovijedanje bajke „Kako je Potjeh tražio istinu“ kroz glazbu i pokret, istraživanje improvizacijske forme, kroz igru i grupnu interakciju. Glazbeno znanje nije preduvjet. Dijete koje želi može ponijeti svoj instrument, u suprotnom osigurava Praktikum.

NEDJELJA, 9. 12. 2018., 17:00–18:30, Glazbena radionica: „Pričam ti priču“, P. I. Čajkovski „Orašar“
Radionica grupnog muziciranja i pjevanja na principu Orffovog instrumentarija.
Pripovijedanje bajke „Orašar“ kroz glazbu i pokret, istraživanje improvizacijske forme, kroz igru i grupnu interakciju. Glazbeno znanje nije preduvjet. Dijete koje želi može ponijeti svoj instrument, u suprotnom osigurava Praktikum.

SUBOTA, 15. 12. 2018., 17:00-18:30, Likovno kreativna radionica „Šuma Striborova“ – Izradimo vlastitu Šumu Striborovu!
Polaznici će od kreativnih materijala izrađivati maske i vlastitu Šumu Striborovu, a u drugom djelu radionice okušat će se u izvedbi odabranih scena iz djela.

SUBOTA, 22. 12. 2018., 17:00-18:30, Likovno kreativna radionica „Sedam plamenčića“
Gledaonica animiranog filma Pavao Štalter – 7 plamenčića.
Interpretacija scene jahača prema animiranom filmu. Bojanje predložaka i kopiranje predloška na papir s manjim pomacima kako bi dobili dojam kretanja likova.

SUBOTA, 29. 12. 2018., 17:00-18:30, Likovno kreativna radionica – Sunce Djever i Neva Nevičica
Prema predlošku priče koja ističe ljubav, sreću, požrtvovnost, što je bogatstvo… polaznici će kroz kreativno izražavanje nacrtati kako izgledaju pozitivne i negativne karakteristike likova.

SUBOTA, 5. 1. 2019., 17:00-18:30, Likovno kreativna radionica – „Ribar Palunko i njegova žena“
Priča kroz sjene. Izrada likova i konstrukcije od kartona, povezano paus papirom. Rekreiranje pojedinih dijelova priče.

Radionice su besplatne i održavaju se na našoj novoj lokaciji u centru grada na adresi Gajeva 2!

Izbornik