Naša priča

Udruga PRAKTIKUM osnovana je u siječnju 2013. s ciljem poboljšanja kvalitete života djece i mladih.

Na početku djelovanja željeli smo stvoriti ugodan prostor u koji će rado dolaziti djeca, mladi i njihovi roditelji kako bi kroz njima prihvatljivu edukaciju i igru postizali bolje rezultate u svim područjima života.

U radu s djecom i mladima  kreativni smo, slikamo, pjevamo, plešemo, glumimo, snimamo, montiramo i režiramo filmove, učimo nekima najteže predmete na zanimljiv način, od malena učimo o prostoru u kojem živimo, ali prije svega, smijemo se i zabavljamo. Mislimo na druge i želimo biti humani i pomagati drugima.

Naše programe provodimo uz pomoć stručnog vodstva priznatih kazališnih i filmskih redatelja, glumaca, akademskih glazbenica i kiparica te stručnjaka iz područja neformalne edukacije.

Uz ovaj edukativno-zabavni dio, osmišljavamo i provodimo aktivnosti i projekte u suradnji s vrhunskim stručnjacima i osobama iz prakse te institucijama koje su povezane s djelovanjem u zaštiti djece i mladih,  promoviramo volontiranje, organiziramo slobodne aktivnosti za djecu i mlade, pomažemo mladima nezaposlenima da steknu dodatne kompetencije, znanja i vještine kako bi lakše konkurirali na tržištu rada i još puno toga.

Ciljevi udruge

 • zaštita zdravlja djece i mladih za sve oblike rizičnih ponašanja i ovisnosti,
 • zaštita i promicanje prava djece i mladih,
 • poticanje i njegovanje volonterstva, tolerancije, nenasilja i nediskriminacije među djecom i mladima,
 • informiranje i zagovaranje interesa i potreba djece i mladih,
 • organiziranje slobodnih aktivnosti djece i mladih,
 • poticanje stvaralaštva i promocija izvedbenih i vizualnih umjetnosti kod djece, mladih i odraslih
 • poticanje stvaralaštva i promocija audiovizualne djelatnosti,
 • promoviranje zdravih stilova života,
 • poticanje aktivnog građanstva mladih i sudjelovanje u kreiranju i provedbi javnih politika,
 • promicanje i sudjelovanje mladih u razvoju civilnog društva,
 • poticanje mobilnosti i razmjene mladih kroz europsku suradnju,
 • promicanje ideja zaštite i očuvanja okoliša kroz sudjelovanje djece i mladih u istom,
 • promicanje medijske pismenosti,
 • promicanje odgoja i obrazovanja za djecu i mlade,
 • razvoj socijalnog poduzetništva i poduzetništva za mlade.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području zaštite zdravlja, obrazovanje, znanost i istraživanje kulture i umjetnosti.

Djelatnosti udruge

 • Svrha djelovanja udruge Praktikum je poboljšanje kvalitete života djece i mladih
 • Osmišljavanje i provedba preventivnih programa za sve oblike rizičnih ponašanja i ovisnosti među djecom i mladima, samostalno ili u suradnji i partnerstvu s odgojno-obrazovnim institucijama, jedinicama lokalne samouprave, državnim tijelima i nevladinim organizacijama
 • Organiziranje i provedba edukativnih radionica, seminara, treninga, sastanaka i sajmova iz područja navedenih u ciljevima Udruge
 • Organiziranje i provedba kreativnih i umjetničkih radionica, programa i aktivnosti, u suradnji sa stručnjacima iz područja na koje se konkretna radionica, program ili aktivnost odnose, u skladu s postavljenim ciljevima Udruge za djecu predškolske, osnovnoškolske, srednjoškolske dobi i mladih
 • Organiziranje i provedba volonterskih aktivnosti, kampova i razmjena mladih volontera vezanih uz područje humanitarnog rada, ekologije, zdravih stilova života, kulture i medija
 • Promoviranje zdravih stilova života kroz osmišljavanje i provedbu projekata, usmjerenih na zdravu prehranu i tjelesnu aktivnost djece i mladih
 • Poticanje stvaralaštva i promocija izvedbenih i vizualnih umjetnosti kod djece, mladih i šire javnosti kroz dramske, glazbene, likovne, plesne i druge umjetničke aktivnosti – radionice, produkcije i sudjelovanje u kazališnim i plesnim predstavama, organiziranje koncerata i izložbi, sve u skladu s postavljenim ciljevima Udruge
 • Poticanje stvaralaštva i promocija audiovizualne djelatnosti kroz radionice, snimanje filmova i projekcije istih, u skladu s postavljenim ciljevima Udruge
 • Organiziranje slobodnih aktivnosti djece kroz pomoć u učenju, skraćeni boravak, kreativne radionice i klubove
 • Organiziranje i provedba individualne i/ili grupne edukacije djece, mladih, odraslih osoba, poduzeća i ustanova putem tečajeva, seminara i radionica, u skladu s postavljenim ciljevima Udruge
 • Informiranje mladih i održavanje edukativnih radionica u cilju lakšega pristupa tržištu rada i upravljanja profesionalnom karijerom
 • Promicanje razvoja socijalnog poduzetništva i poduzetništva za mlade putem radionica i treninga
 • lzdavačka i medijska djelatnost
 • Promicanje demokratske političke kulture kroz javno informiranje, treninge, edukacije i medije – proizvodnja medijskih sadržaja, promicanje medijske pismenosti i praćenje društvene odgovornosti medija
 • Organiziranje humanitarnih aktivnosti i događanja
 • Organiziranje tribina, debata, okruglih stolova i medijskih događaja
 • Sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim seminarima i skupovima
 • Organiziranje i provedba glazbenih, scenskih i vizualnih manifestacija i festivala