Pripreme za prijemni u ŠPUD

Pristupi hrabro, uzdignute glave, prijemnom ispitu Škole primijenjene umjetnosti i dizajna!


Tečaj je namijenjen učenicima osnovnih škola koji žele pristupiti prijemnom ispitu Škole primijenjene umjetnosti i dizajna.
Sastoji se od 12 školskih sati podijeljenih na 6 radionica u trajanju od 120 minuta.
Rad je u grupi (do 10 polaznika) uz individualizirani pristup svakom polazniku.

Radionice se održavaju utorkom od 20:00 do 22:00h i srijedom od 19:45 do 21:15 sati.

U školskoj godini 2018./2019. provodimo četiri tečaja priprema za ŠPUD.
Odaberite jedan od tečaja na koji se želite prijaviti:

Prvi tečaj od 16. 01. 2019. – 20. 02. 2019.

Drugi tečaj od 06. 03. 2019. – 10. 04. 2019.

Treći tečaj od 09. 04. 2019. – 21. 05. 2019

Četvrti tečaj od 08. 05. 2019. – 12. 06. 2019.

Tečaj uključuje

Crtanje stolca obuhvaća rad na pravilnom smještanju modela u format, prenošenju proporcija (širina, visina), odnosima među veličinama, međuprostornim odnosima, skraćenjima u perspektivi, kvaliteti linije, tonskoj skali.

Crtanje kompozicije i kompozicija u boji obuhvaća rad na pravilnom smještanju kompozicije u format, prenošenju proporcija, odnosima među veličinama, među-prostornim odnosima, odnosima među elementima kompozicije, skraćenjima u perspektivi, kvaliteti tona, kolorističkom rješenju i sjenama.

Cijena priprema: 1.500 kuna

Kako tečaj osigurava kvalitetnu pripremu za prijemni ispit uz stručno vodstvo, možemo se pohvaliti s više od 90% naših polaznika koji su uspješno upisali ŠPUD!

Sve ostale detalje možete pogledati na: Priprema za prijemni u ŠPUD