Praktikum Samostalno učenje i Praktikum Boravak, dva nova edukativna programa Praktikum Zagreb

Praktikum Boravak

Je li vaše dijete razvilo vještine učenja i pamćenja? Ima li razvijenu samostalnost i odgovornost u izvršavanju školskih obaveza? Odustaje li lako čim nešto ne razumije ili ne zna riješiti?
Količina školskih obaveza zna biti vrlo stresna i demotivirajuća za učenike, a posljedično i njihove roditelje.
PRAKTIKUM Boravak osigurava učenicima 3. i 4. razreda usmjeravanje, pomoć i motivaciju u učenju i izvršavanju školskih zadataka te ih se potiče na samostalnost i preuzimanje odgovornosti u izvršavanju školskih i drugih obaveza.
  Pridruži nam se!

ORGANIZACIJA RADA

Za koga za učenike 3. i 4. razreda OŠ
Trajanje od listopada do lipnja
Kada Ovisno o odabranom paketu, program se održava tjedno 2 ili 3 puta u trajanju od 3 ili 4 sunčana sata u jutarnjem i popodnevnom terminu.

*
Program je fleksibilan, roditelji polaznika mogu birati između paketa koji se razlikuju u broju sati koje polaznik pohađa te imaju li uključen topli obrok.

Gdje Selska 90B, Trešnjevka
Cijena Na upit, ovisno o odabranom paketu.
*
Mogućnost organiziranja toplog obroka.

Praktikum Boravak, novi edukativni program Praktikum Zagreb

Prelazak s razredne na predmetnu nastavu zna biti vrlo stresan i demotivirajuć za učenike, a posljedično i njihove roditelje. Nagli porast broja predmeta, gradiva, školskih sati i školskih obaveza učenici nerijetko dočekaju nespremni, bez razvijenog osjećaja samostalnosti i odgovornosti te s vrlo skromno razvijenim tehnikama učenja.

Nereagiranje na taj proces često zna rezultirati razvijanjem animoziteta prema školi i učenju općenito, narušenim odnosima s roditeljima, a ponekad i razvijanjem psiholoških poteškoća i tegoba, poput ispitne anksioznosti, straha od škole i sl. – stoga je potrebno pravodobno pripremiti dijete na promjene koje ga očekuju i pružiti mu potrebnu podršku.

PRAKTIKUM Boravak nudi odgovor na potrebe djece i roditelja na način da holistički pristupa cjelokupnom razvoju djetetovih znanja, vještina i sposobnosti. Provođenjem ovog cjelogodišnjeg programa (traje koliko i školska godina), polaznicima se u trajanju od tri do četiri sata kroz usmjeravanje, pomoć i motivaciju pruža stručna pomoć i podrška u učenju i izvršavanju školskih zadataka (pisanje domaćih zadaća, učenje, čitanje s razumijevanjem, pisanje sastavaka, čitanje lektire itd.) te ih se potiče na samostalnost i preuzimanje odgovornosti u izvršavanju školskih i drugih obaveza.

Program je osmišljen na način da polaznici kroz organizirano vrijeme i strukturirane aktivnosti pod stručnim vodstvom razvijaju višestruka razvojna područja, samopouzdanje, samostalnost, odgovornost te usvajaju pozitivan odnos prema školskim i drugim radnim obavezama.

Praktikum Boravak, novi edukativni program Praktikum Zagreb

Ciljevi programa

 • Razvijati vještine učenja i pamćenja te uvježbavati primjenu raznih tehnika učenja na vlastitom školskom gradivu
 • Osnažiti polaznike u organizaciji i planiranju učenja
 • Poticati samostalnost polaznika i motivirati ih na preuzimanje odgovornosti za izvršavanje školskih i drugih radnih obaveza
 • Uvježbavati konkretne tehnike i alate za opuštanje i reduciranje stresa
 • Razvijati osjećaj samopouzdanja i uspješnosti te vještine nošenja s neuspjehom
 • Osnažiti polaznike za prepoznavanje,  izražavanje i regulaciju vlastitih emocija u svakodnevnim aktivnostima
 • Razvijanje prosocijalnih oblika ponašanja
 • Poticati razvoj jezično-komunikacijskih, logičko-matematičkih, znanstveno-tehnoloških i socio-emocionalnih znanja, vještina i sposobnosti
 • Poticati razvoj tjelesno-kinestetičkog i kulturno-umjetničkog područja

PREDNOSTI PROGRAMA

 • USKLAĐENOST S OBRAZOVNIM INOVACIJAMA I TEHNOLOGIJAMA

Kada se pojavi neka novost u sadržajnom, metodičkom ili didaktičkom smislu, mi ju vrlo brzo i lako implementiramo i uskladimo svoj program.

 • STRUČNI PROGRAM

Program su osmislili stručnjaci iz područja odgoja i obrazovanja na temelju suvremenih pedagoških spoznaja te višegodišnje prakse.

 • VODITELJI PROGRAMA

Voditelji programa su kompetentni stručnjaci pedagoškog profila, koji uz metodičko-didaktička teorijska i praktična znanja imaju izražene komunikacijske i socio-emocionalne vještine te motivaciju i sklonost rada u okruženju s djecom.

 • VISOKO INDIVIDUALIZIRANI PRISTUP SVAKOM DJETETU

Program se provodi u malim grupama (do 10 polaznika). Niz je benefita rada u malim skupinama, a jedan od najvažnijih je visoko individualizirani pristup svakom djetetu. Tako voditelj zaista može upoznati dijete i pomno birati aktivnosti kojima želi doprinijeti razvoju pojedinog područja. Primjerice, ako dijete pokazuje slabije razumijevanje pročitanog teksta, voditelj će posvetiti dodatnu pažnju navedenoj potrebi. Također, i polaznici se međusobno bolje upoznaju i slobodniji su u izražavanju sebe i svojih potreba, postavljanju pitanja, pokazivanju “slabijih strana” kojima voditelj potom može dati podršku.

 • KONTINUIRANO PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE

Budući da polaznici u procesu osamostaljenja i učenja trebaju podršku okoline, roditelje se također usmjerava kroz redovitu komunikaciju, izvješća o napretku polaznika i popratne edukativne materijale. Na taj način roditelje aktivno uključujemo u proces pružanja podrške svome djetetu jer je za postizanje vidljivog napretka potrebna kontinuirana primjena naučenog.

Protekla događanja