Praktikum Samostalno učenje i Praktikum Boravak, dva nova edukativna programa Praktikum Zagreb

Praktikum Samostalno učenje

Je li vaše dijete samostalno u učenju i izvršavanju školskih obaveza? Ima li razvijene radne navike i odgovornost prema svojim obavezama? Zna li vaše dijete kako uspješno učiti?
I muči li ga motivacija, koncentracija i usvajanje velike količine gradiva?
Dobra vijest je da je učenje proces koji se – uči.
Učiti kako učiti jedna je od krucijalnih vještina koja obuhvaća širok spektar znanja i sposobnosti: od razumijevanja procesa učenja i zakonitosti pamćenja, poznavanja raznolikih tehnika učenja i pamćenja, pa sve do odgovarajuće primjene metoda – ovisno o vlastitom stilu učenja i vrsti gradiva koje se treba naučiti.
I vaše dijete može naučiti učiti!
  Pridruži nam se!

ORGANIZACIJA RADA

Za koga učenike od 5. – 8. razreda OŠ
Trajanje 15 radionica kroz 4 mjeseca
Kada jednom tjedno u trajanju od 90 minuta
Gdje Selska 90B, Trešnjevka
Cijena 410 EUR + materijali 40 EUR

Praktikum Samostalno učenje, novi edukativni program Praktikum Zagreb
Nedovoljno razvijene vještine učenja, radne navike i skromni mehanizmi za upravljanje vremenom i organizaciju učenja posebno dolaze do izražaja u predmetnoj nastavi koju karakterizira velik broj predmeta, školskog gradiva i obaveza.

Nereagiranje na taj proces često zna rezultirati razvijanjem animoziteta prema školi i učenju općenito, narušenim odnosima s roditeljima a ponekad i razvijanjem psiholoških poteškoća i tegoba, poput ispitne anksioznosti, straha od škole i sl. Dobra vijest je da je učenje proces koji se – uči.

Učiti kako učiti jedna je od krucijalnih vještina koja obuhvaća širok spektar znanja i sposobnosti: od razumijevanja procesa učenja i zakonitosti pamćenja,  poznavanja raznolikih metoda, načina i tehnika učenja i pamćenja, pa sve do odgovarajuće primjene metoda ovisno o vlastitom stilu učenja i vrsti gradiva koje se treba naučiti.

Međutim, da bi učenje bilo uspješno važno je razviti i niz drugih znanja i vještina poput organizacije i planiranja učenja, ustrajnosti i pozitivnog stava prema učenju te osvijestiti važnost ponavljanja i samovrednovanja u procesu učenja. Takvo učenje je samoregulirajuće, a rezultira samostalnim učenicima koji su spremni preuzeti odgovornost za vlastito učenje i donijeti odluku o vlastitom obrazovnom putu – a upravo to je cilj i glavna zadaća ovoga programa.

Kroz 15 susreta koncipiranih na način da se prvo usvajaju nove spoznaje i vještine, a potom primjenjuju na konkretnom vlastitom školskom gradivu, polaznike se motivira na učenje, otkrivaju se kratkoročni i dugoročni benefiti učenja te ih se potiče na preuzimanje odgovornosti za učenje.

Budući da polaznici u procesu učenja trebaju podršku okoline, roditelje se također usmjerava kroz izvješća o napretku polaznika i popratne edukativne materijale, na taj način aktivno ih uključujući u proces pružanja podrške svome djetetu jer je za postizanje vidljivog napretka potrebna kontinuirana primjena naučenog i pridržavanje pravila.

Ciljevi programa

 • Osnažiti polaznike za odabir adekvatne metode i tehnike učenja
 • Potaknuti razvoj metakognicije i samovrednovanja u procesu učenja
 • Osnažiti polaznike u organizaciji i planiranju učenja
 • Objasniti polaznicima ulogu mozga u kontekstu učenja te utjecaj na proces učenja i pamćenja
 • Objasniti različite stilove učenja i pomoći u detektiranju i njegovanju vlastitog
 • Upoznati polaznike s raznim vizualnim, verbalnim i mješovitim mnemotehnikama te uvježbavati primjenu
 • Uvježbavati tehniku sažimanja i organizacije teksta, izdvajanje bitnog od nebitnog, učenja definicija, izrada bilješki i pisanja sastavaka
 • Objasniti polaznicima osnove tehnike brzog čitanja i čitanja s razumijevanjem te uvježbavati primjenu
 • Unaprijediti prezentacijske vještine polaznika i javni nastup
 • Osnažiti polaznike za samostalno i kvalitetno korištenje dostupnih nastavnih materijala i resursa
 • Upoznati polaznike s alatima za poticanje koncentracije i reduciranje ispitne anksioznosti te uvježbavati primjenu
 • Doprinijeti razvoju samopouzdanja i pozitivne slike o sebi

Praktikum Samostalno učenje, novi edukativni program Praktikum Zagreb
PREDNOSTI  PROGRAMA

 • USKLAĐENOST S OBRAZOVNIM INOVACIJAMA I TEHNOLOGIJAMA

Kada se pojavi neka novost u sadržajnom, metodičkom ili didaktičkom smislu, mi ju vrlo brzo i lako implementiramo i uskladimo svoj program.

 • STRUČNI PROGRAM

Program su osmislili stručnjaci iz područja odgoja i obrazovanja na temelju suvremenih pedagoških spoznaja te višegodišnje prakse.

 • VODITELJI PROGRAMA

Voditelji programa su kompetentni stručnjaci pedagoškog profila, koji uz metodičko-didaktička teorijska i praktična znanja imaju izražene komunikacijske i socio-emocionalne vještine te motivaciju i sklonost rada u okruženju s djecom.

 • VISOKO INDIVIDUALIZIRANI PRISTUP SVAKOM DJETETU

Program se provodi u malim grupama (do 12 polaznika).
Niz je benefita rada u malim skupinama, a jedan od najvažnijih je visokoindividualizirani pristup svakom djetetu, ovisno o njihovim potrebama i posebnostima. Tako voditelj zaista može upoznati dijete i pomno birati aktivnosti kojima želi doprinijeti razvoju pojedinog područja.
Također, i polaznici se međusobno bolje upoznaju i slobodniji su u izražavanju sebe i svojih potreba, postavljanju pitanja, pokazivanju “slabijih strana” kojima voditelj potom može dati podršku.

 • SUSTAVNA PODRŠKA POLAZNICIMA

Tijekom cijelog trajanja programa voditelj pruža polaznicima  povratnu informaciju o usvojenosti sadržaja prilikom provođenja vježbi i samostalnog rada, kao i  visoko individualizirane smjernice za primjenu naučenih tehnika učenja te dodatna pojašnjenja i odgovore na pitanja.

 • KONTINUIRANO PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE

Budući da polaznici u procesu osamostaljenja i učenja trebaju podršku okoline, roditelje se usmjerava kroz redovitu komunikaciju, izvješća o napretku polaznika i popratne edukativne materijale. Na taj način roditelje aktivno uključujemo u proces pružanja podrške svome djetetu jer je za postizanje vidljivog napretka potrebna kontinuirana primjena naučenog.