Brzo čitanje u rujnu!


Brzo čitanje je metoda putem koje polaznici (djeca, mladi i odrasli) višestruko ubrzavaju čitanje, povećavajući pri tome koncentraciju, pažnju i pamćenje, što im koristi u svakodnevnom učenju.

Kroz ovaj seminar polaznici će:

  1. Usvojiti tehniku Brzog čitanja
  2. Povećati količinu informacija (chunk) koje mogu percipirati pri jednom pogledu
  3. Usvojiti automatsko uočavanje grozdova (grupe) podataka
  4. Povećati kvalitetu perifernog vida
  5. Povećati vizualnu percepciju
  6. Povećati brzinu konverzije (brzinu razumijevanje opaženih riječi)
  7. Usvojiti tehnike koncentracije i fokusa

Naučene vještine su odmah primjenjive

Seminar se odvija pod stručnim pedagoškim vodstvom uz visoko individualiziran pristup svakom polazniku.

Termini edukacije za rujan 2016. godine: od 23.09. do 25.09.2016.

Vrijeme trajanja: ukupno 16 radnih sati, podijeljeno u 3 dana

Petak, 23.09.2016. od 18:30 – 21:30 sati

Subota, 24.09.2016. od 10:00 – 14:00 sati

Nedjelja, 25.09.2016. od 09:00 – 13:00 sati i od 14:00 – 17:00 sati

Preostala 2h dogovaramo po završetku seminara.

Za prijave pišite nam na: [email protected]

Više informacija na: Brzo čitanje/Udruga Praktikum