Ljetni Trening učenja!


Prijavite svoje dijete na LJETNI TRENING UČENJA!

Na ovom seminaru vaše dijete će se upoznati sa skupom praktičnih tehnika učenja, strategija i vještina. Kada ovladaju njima učenje im postaje daleko lakše, brže i zabavnije.

Program se sastoji od četiri cjeline kroz koje polaznici usvajaju sedam ključnih vještina i stanja potrebnih za efikasno učenje: koncentraciju, motivaciju, čitanje, razmišljanje, selekciju, pamćenje te razvoj divergentnog mišljenja i kreativnosti.

Četiri cjeline programa Treninga učenja:

  1. Efikasne metode učenja  i tehnike pamćenja
  2. Organizacija učenja i mentalne mape
  3. Brzo Čitanje
  4. Tehnike motivacije, koncentracije

LJETNI TRENING UČENJA u rujnu  od 09.09.-11.09.2016.

Vrijeme trajanja: ukupno 11 radnih sati, podijeljeno u 3 dana

Petak, 09.09.2016. od 18:30-21:30 sati

Subota, 10.09.2016. od 09:00-12:00 sati

Nedjelja, 11.09.2016. od 09:00-12:00 sati

Preostalih 2h dogovaramo naknadno.

Prijave pošaljite na: [email protected]

Više informacija na: Trening učenja