Projekt “Mogu.Želim.Znam!” – Info dani na fakultetima


U sklopu projekta Mogu.Želim.Znam! proveli smo i završnu aktivnost promocije projekta na 4 zagrebačka fakulteta (Ekonomski fakultet, Hrvatski studiji, Veleučilište Vern i Tekstilno-tehnološki fakultet).

Studente smo informirali o svim provedenim aktivnostima i edukacijama te o mogućnostima sudjelovanja u projektima civilnih organizacija koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda.

Kroz projekt smo uspješno osposobili 82 sudionika, proveli smo ukupno 7 edukacija te završno informirali studente o provedenom projektu.

Zadovoljni smo odazivom sudionika i uspješno provedenim svim aktivnostima.

Veselimo se novim izazovima i projektima!