EDUCOM – početni sastanak u Palermu

Započele aktivnosti strateškog partnerstva EDUCOM u Palermu


Ovaj tjedan je u Palermu održan kick-off meeting na kojem smo upoznali predstavnike škola i organizacija iz pet zemalja s kojima ćemo sljedeće dvije godine surađivati na projektu EDUCATING COMMUNITY TO REDUCE THE RISK OF CHILDREN’S SOCIAL EXCLUSION (EDUCOM).

EDUCOM se temelji na razmijeni iskustava, metoda i strategija koje podupiru razvoj djece u osnovnoškolskom okruženju koja su u riziku od bilo kojeg oblika socijalnog isključivanja (manjine s emocionalnim, socijalnim, ekonomskim poteškoćama), a smanjenje tog rizika je ujedno i krajnji cilj projekta. Projekt je financiran iz Erasmus+ programa, a njegov nositelj je Uniamoci Onlus, neprofitna organizacija iz Palerma koja djeluje u području integracije i socijalne uključenosti djece, mladih i odraslih osoba s invaliditetom.

Tijekom dvodnevnog boravka u Palermu, održali smo dva sastanka u prostorijama naših domaćima. Na njima smo pobliže upoznali naše partnere, područja njihovog djelovanja i ciljeve, razvijali strategiju o daljnjoj suradnji i isplanirali sljedeće susrete i aktivnosti. Posjetili smo partnersku osnovnu školu, uživali u lokalnim specijalitetima i povijesno-kulturnim znamenitostima ovog sicilijanskog grada.

EDUCOM Palermo - suradnici na okupu Praktikum ZagrebU ovo strateško partnerstvo uključene su 3 osnovne škole; Francesco Orestano (Palermo, Italija), Dante Alighieri (Izola, Slovenija) i Agrupamento de Escolas de Barcelos (Barcelos, Portugal) te 3 organizacije među kojima je i naš Praktikum – centar za djecu i mlade, Centar za pozitivan razvoj dece i mladihCEPORA (Beograd, Srbija) i domaćini sastanka Uniamoci Onlus (Palermo, Italija).
Različita socijalna i kulturna pozadina partnerskih organizacija, različiti nacionalni pristupi u pogledu obrazovanja djeteta, omogućit će polaznicima i organizacijama da razviju holistički, otvoreni i više europski pristup koji će moći postaviti temelje za izgradnju ne samo lokalne obrazovne zajednice, nego i međunarodne.

Dokazano je kako izvannastavne aktivnosti pomažu djeci da uče, stječu vještine, socijaliziraju se, jačaju emotivno i iskoriste svoj pun potencijal. Kako škole nemaju uvijek resurse (vrijeme, financije, profesionalni suradnici) da same snose teret organiziranja takvih aktivnosti, razvijanje sinergije između različitih socijalnih aktera predstavlja snažnu potporu u smanjenju socijalne isključenosti. Zbog toga je glavna projektna aktivnost osmišljena u obliku 5 višednevnih obuka za osoblje svake partnerske organizacije; učitelje, edukatore, pedagoge, psihologe, stručne terapeute i ostale koji rade s mladima. Učit ćemo od naših partnera, razmjenjivati znanja i iskustva koja su se pokazala uspješnima u radu s djecom, razvijati nove vještine i metode te ih nakon toga primjenjivati na lokalnoj razini u radu naše organizacije. U tu eksperimentalnu fazu testiranja novih praksi uključit ćemo minimalno 40 djece koja su u riziku od socijalnog isključivanja.

Očekivani rezultati projekta su sljedeći:

• zaposlenici su povećali znEDUCOM Palermo - Praktikum Zagrebanje i kompetencije o učinkovitim strategijama, metodama i aktivnostima koje mogu pridonijeti suzbijanju rizika od socijalne isključenosti djece u nepovoljnom položaju

• uvedene su nove i inovativne intervencije i aktivnosti među onima koje obično nudi partnerske organizacije kao posljedica razmjene dobrih praksi ostvarenih tijekom projekta

• povećana razina motivacije, bolji školski rezultati, poboljšanja u ponašanju većine djece uključene u lokalne projektne aktivnosti

• stvorena je međunarodna multidisciplinarne mreža podrške koja se sastoji od profesionalaca, organizacija i škola zemlji partnerica projekta, koje bi mogle proširiti svoj domet u druge europske zemlje

• stvoren je priručnika (uglavnom on-line) o izgradnji obrazovne zajednice s pregledom generaliziranih dobrih praksi iz projekta koji se odnose na školsko osoblje, organizacije civilnog društva koje rade s djecom i nastavnike, odgajatelje, pedagoge, psihologe, stručnjake za ekspresivne terapije, mlade radnike

• proširene su lokalne obrazovne zajednice oko škola/organizacija, zahvaljujući aktivnom promicanju suradnje od strane partnerskih organizacija

Puni pozitivnih dojmova i entuzijazma, veselimo se budućim susretima s partnerima i nastavku ove divne priče, iza koje stoje divni ljudi, a vjerujemo da će takvi biti i rezultati! :-)