EDUCOM BEOGRAD


Od 27. do 30. svibnja održali smo zadnji evaluacijski sastanak Educom projekta u Beogradu. Naši partneri iz Italije, Slovenije, Portugala, Srbije i mi iz Praktikum centra, sumirali smo 2 uspješne godine projekta.


Domaćini iz Cepore su nam pripremili predivnu dobrodošlicu te nas upoznali s Beogradom i njegovom povijesti.

Na radnom sastanku je bilo posebno zanimljivo, raspravili smo sve što se događalo u ovom periodu trajanja projekta, zadatke koje još moramo ispuniti te smo raspravili jesmo li dostigli sve ciljeve koje smo si zacrtali. Iako je projekt trajao duže od očekivanog, to nas je samo potaknulo na više rada i učenja.


Možemo sa zadovoljstvom potvrditi da je projekt uspješan te da se rezultati rada već vide.

Osim edukacije nas i naših suradnika, najviše su naravno profitirala djeca. Sve naučeno se primjenjuje na našim radionicama te su rezultati fenomenalni. Naši polaznici oduševljeni su novim metodama i igrama koje smo naučili, primjenjujemo novo naučene prakse te smo u konstantnoj potrazi za novim znanjem.

Cepora nas je dodatno iznenadila te je u suradnji sa svojim polaznicima i edukatorima pripremila dramsko-plesni performans kojim mladi predstavljaju izazove sa kojima se suočavaju tokom svog osobnog razvoja i građenja slike o sebi.

„Ogledalo“ je bazirano na osobnim pričama sudionika, a obrađuje teme: pozitivne i negativne slike o sebi, utjecaj okruženja na izgradnji samopouzdanja, ali i probleme s emocijama, agresijom i odnosima sa bliskim ljudima.