PRIPREME ZA ŠKOLU

U školu s osmijehom na licu!


Praktikum-centar za djecu i mlade od veljače započinje s programom Priprema za školu u centru Zagreba, namijenjenog predškolcima i prvašićima kojima treba dodatni poticaj!

Program Priprema za školu osmišljen je na način da polaznici kroz igru i zabavu razvijaju samopouzdanje, radost učenja te usvajaju vještine važne za uspješno izvršavanje budućih školskih zadataka.

Polaznici će prolaziti kroz različite aktivnosti i igre kojima će razvijati vještine potrebne za uspješnu prilagodbu zahtjevima škole poput pravilnog hvata olovke, prepričavanja kraćeg događaja ili priče u pravilnom slijedu, razumijevanja prostornih i vremenskih odnosa, odnosa broja, oblika i količine te poštivanja pravila i suradnje s drugima.

Pripreme za školu, Praktikum Zagreb
Program se provodi u manjim grupama, četvrtkom od 17:30-19:00 sati, od veljače do lipnja 2021., a planirani početak je 18. veljače 2021. ili po prestanku epidemioloških mjera, na lokaciji Gajeva 2, Centar.

Prijave primamo na:  [email protected]