Važno je na vrijeme pripremiti dijete za školu!


Bezbrižni dani djetinjstva se bliže kraju, a školske obveze i brige kucaju na vrata. Polazak djeteta u školu utječe i na dijete i na roditelje. Kako biste polazak u školu učinili što lakšim za dijete i za sebe, priprema za školu smanjuje stres, strah od nepoznatog i novih okolnosti te potiče radost prema učenju i usvajanju novih znanja.

Praktikum organizira pripreme za školu temelje se na kombinaciji edukativnih i kreativnih aktivnosti koje proizlaze iz najnovijih psihologijskih spoznaja.

Program Priprema za školu provodi se od veljače do lipnja pod stručnim vodstvom i namijenjen je za predškolarce i učenike 1. razreda kojima je potreban dodatni poticaj.

Kroz različite igre i aktivnosti polaznici će naučiti:

▪ Pravilan hvat olovke, jasna linija uz adekvatan pritisak na podlogu

▪ Definiranje jednostavnijih pojmova, prepričavanje kraćeg događaja ili priče u pravilnom slijedu

▪ Rastavljanje i sastavljanje poznatih riječi na slogove, imenovanje i razlikovanje glasova u riječima

▪ Razumijevanje prostornih i vremenskih odnosa

▪ Razumijevanje odnosa broja, oblika i količine

▪ Zadržavanje pažnje na zadacima

▪ Poštivanje pravila i suradnja s drugima

Dragi roditelji, pripremite dijete na vrijeme za školu i novu radnu okolinu. Više detalja o pripremama za školu pročitajte na linku.

Sve informacije i upite za upis pošaljite nam na: [email protected]