Program ALOHA uz pozitivno stručno mišljenje od Ministarstva znanosti i obrazovanja


ALOHA mentalna aritmetika uz pozitivno stručno mišljenje Ministarstva znanosti i obrazovanja

praktikum zagreb aloha abakus mentalna aritmetika

Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je svoje pozitivno stručno mišljenje na program ALOHA mentalna aritmetika s abakusom i tako navode: „U programu su navedene aktivnosti i sadržaj raspoređeni po stupnjevima programa u kojima učenici najprije savladavaju tehniku računanja na abakusu (zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje), a potom metodom mentalne aritmetike rješavaju pojedine zadatke i pritom vježbaju pažnju i koncentraciju, kreativno i logičko razmišljanje. Osim koncentracije, povećava se i kapacitet memorije te sposobnost bržeg procesuiranja većeg broja informacija, što bi moglo doprinijeti povećanju razina postignuća učenika u nastavnome procesu!“

Sve o našem programu proučite na: ALOHA – mentalna aritmetika s abakusom za djecu