Pripremi se na vrijeme za prijemni ispit u Školu primijenjene umjetnosti


Tečaj je namijenjen učenicima koji žele pristupiti prijemnom ispitu Škole primijenjene umjetnosti i dizajna.

Tečaj se sastoji od 12 školskih sati podijeljenih na 6 radionica u trajanju od 90 minuta.

Rad u grupi (do 10 polaznika) uz individualizirani pristup svakom polazniku.

Tečaj uključuje crtanje stolca te rad na kompoziciji u boji! 

Ove školske sezone provest ćemo tri tečaja priprema za ŠPUD.

Proučite datume i odaberite jedan od tečaja na koji se želite prijaviti:

Prvi tečaj od 08.11.2017. – 13.12.2017.

Drugi tečaj od 17.01.2018. – 21.02.2017.

Treći tečaj od 07.03.2018. – 11.04.2018.

Radionice se održavaju srijedom od 19:45-21:15 sati.

Tečaj osigurava kvalitetnu pripremu za prijemni ispit uz stručno vodstvo.

Uz trud i predani rad naših dosadašnjih polaznika možemo se pohvaliti s ostvarenim odličnim rezultatima na prijemnim ispitima!

Sve detalje proučite na: PRIPREME ZA ŠPUD

Za prijave i informacije pišite nam na: [email protected]