Pripreme za prijemni u ŠPUD

Pripremi se na vrijeme za upis u željenu školu – ŠPUD


Tečaj je namijenjen učenicima osnovnih škola koji žele pristupiti prijemnom ispitu Škole primijenjene umjetnosti i dizajna.
Sastoji se od 12 radnih sati podijeljenih na 6 radionica u trajanju od 120 minuta.
Rad je u grupi (do 10 polaznika) uz individualizirani pristup svakom polazniku.

Prvi tečaj je od 15. 01. 2020. do 19. 02. 2020, srijedom od 19:45 do 21:45 sati.

Tečaj uključuje:

  • Crtanje stolca – pravilno smještanje modela u format, ispravno prenošenje proporcija na plohu (viziranje), odnosi među veličinama, međuprostorni odnosi, skraćenja u perspektivi, kvaliteta linije, grafička modelacija i vrste sjenčanja
  • Crtanje kompozicija u boji – usvajanje vrsta boja, kvaliteta tona, kolorističko rješenje, tonska gradacija i sjenčanje, crtanje različitih vrsta kompozicija, mehaničko miješanje boja

Cijena priprema: 1.500 kuna

Kako tečaj osigurava kvalitetnu pripremu za prijemni ispit uz stručno vodstvo, možemo se pohvaliti s više od 90% naših polaznika koji su uspješno upisali ŠPUD!

Ostale detalje i više termina tečajeva pogledajte na: Priprema za prijemni u ŠPUD,

Prijave na: [email protected] ili +385 1 3842 482