Projekt Mogu.Želim.Znam! – Prijavi se na besplatne edukacije i osposobi za trenera neformalne edukacije!


Udruga Praktikum – centar za djecu i mlade s partnerom Kreativno-edukativnom udrugom Putujući Zmaj provodi projekt Mogu.Želim.Znam!, sufinanciran od Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade RH, a uz podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Projekt Mogu. Želim. Znam! osmišljen je za jačanje kapaciteta malih udruga, a u sklopu projekta pozivamo te da se prijaviš na Trening trenera neformalne edukacije koji će se održati u 3 modula.

Edukacije su besplatne za sve polaznike.

Svi zainteresirani  mogu se prijaviti na jedan ili više modula.

Edukacija će se održati u 3 modula:

1. Modul: Trening vršnjačke edukacije (do 15 sudionika/ca)

Osposobljavanje će omogućiti osobama koje dosad nisu imale iskustva u ovom području da usvoje osnovna znanja i vještine u pripremi, provedbi i evaluacija radionica i aktivnosti za djecu i mlade. Teme koje će biti obrađene na edukaciji su vezane uz zdrave životne stilove, reproduktivno zdravlje, prevenciju ovisnosti i nasilja te ljudska prava.

Edukacija je namijenjena svim osobama koje namjeravaju raditi s djecom i mladima, a dosad nemaju iskustva u ovom području.

Voditeljica treninga: Andreja Rukavina, trenerica trenera

2. Modul: Trening trenera neformalne edukacije (do 15 sudionika/ca)

Napredan trening omogućit će osobama koje dosad već imaju iskustva u radu s mladima da usavrše vještine i nadopune znanje na području ključnih principa rada s mladima: etičkih principa rada s mladima, načina uključivanja mladih u projekte i aktivnosti udruga i ustanova, različitih tipova rada s mladima i ulozi trenera neformalne edukacije u radu s mladima.

Edukacija je namijenjena osobama koje su sudjelovale na prvom modulu ili imaju iskustvo u radu s mladima.

Voditeljica treninga: Andreja Rukavina, trenerica trenera

3. Modul: Teatralne metode u neformalnoj edukaciji (do 15 sudionika/ca)

Polaznici treninga biti će upoznati sa metodama Kazališta Potlačenih, koje omogućuje sudionicima da bliže shvate društvene probleme i sukobe, te da otkriju moguće načine njihova razrješavanja. Glavna sadržajna aktivnost biti će Forum kazalište, najpoznatija tehnika Kazališta potlačenih. Pored spomenutih, obrađivat će se i druge dramske tehnike i metode koje se koriste u radu s djecom i mladima.

Za sudjelovanje na treningu nije potrebno glumačko iskustvo. Edukacija je namijenjena svima koji u svoj rad s mladima žele uključiti nove tehnike.

Voditelj: Miloš Žerajić, dramski pedagog

Raspored održavanja edukacija:

22.-24. svibanj Trening vršnjačke edukacije
30.-31. svibanj Trening trenera neformalne edukacije
10.-14. lipanj Teatralne metode u neformalnoj edukaciji

 

Otvorene su prijave za sva 3 modula.

Prijave za 1. Modul otvorene su do 15. svibnja, rezultati će biti objavljeni 17. svibnja.

Prijave za 2. Modul otvorene su do 22. svibnja, rezultati će biti objavljeni 24. svibnja.

Prijave za 3. Modul otvorene su do 3. lipnja, rezultati će biti objavljeni 5. lipnja.

Ispunjenu Prijavnica za trening trenera neformalne edukacije_javni poziv  pošaljite na:

[email protected] ili [email protected]