POMOĆ U UČENJU! – programi i termini održavanja


Krećemo s provedbom programa Pomoći u učenju!

POMOĆ U UČENJU – Uči i razvij samopouzdanje!

Program uključuje kontinuirani razvoj vještina učenja, pamćenja, psihosocijalnih i motoričkih vještina.

Program pokriva cjelokupan pristup razvoju djeteta, kognitivni, psihosocijalni i motorički razvoj, što se odražava pozitivno na cjelokupan djetetov razvoj i donosi izravne dobrobiti u učenju, koncentraciji, samopouzdanju i samosvijesti djeteta.

Na ovom seminaru vaše dijete će se upoznati sa skupom praktičnih tehnika učenja, strategija i vještina. Kada ovladaju njima učenje im postaje daleko lakše, brže i zabavnije.

Seminar se odvija pod stručnim pedagoškim vodstvom uz visoko individualiziran pristup svakom djetetu.

Roditelji dobivaju stručnu procjenu napretka i konkretne savjete za daljnji rad njihovog djeteta.

Seminar je također prilagođen i djeci s disleksijom i disgrafijom.

Vrijeme trajanja: kroz cijelu školsku godinu 1 x tjedno po 1,5h (tjedni termini po dogovoru).

Ukupno 9 tjedana u prvom polugodištu i 20 tjedana u drugom polugodištu + 1h konzultacija s roditeljem.

Više informacija na: http://www.udruga-praktikum.hr/radionice-i-aktivnosti/pomoc-u-ucenju/

 

TRENING UČENJA

Jednokratni trening na kojem će se dijete upoznati sa skupinom praktičnih tehnika učenja, strategija i vještina. Ovladavanjem ovim tehnikama učenje postaje daleko lakše, brže i zabavnije.

Program pokriva razvoj kognitivnih vještina učenja i pozitivno utječe na razvoj djetetovog samopouzdanja.

Program se sastoji od četiri cjeline kroz koje polaznici usvajaju sedam ključnih vještina i stanja potrebnih za efikasno učenje: koncentraciju, motivaciju, čitanje, razmišljanje, selekciju, pamćenje te razvoj divergentnog mišljenja i kreativnosti.

Četiri cjeline programa Treninga učenja:

  1. Efikasne metode učenja  i tehnike pamćenja
  2. Organizacija učenja i mentalne mape
  3. Brzo Čitanje
  4. Tehnike motivacije, koncentracije

Naučene vještine su odmah primjenjive!

Termin edukacije za prosinac: 04.12.-06.12.2015.

Vrijeme trajanja: ukupno 11 radnih sati, podijeljeno u 3 dana

Petak, 04.12.2015. od 18:00 – 21:00 sat

Subota, 05.12.2015. od 14:00 – 17:00 sati

Nedjelja, 06.12.2015. od 10:00 – 13:00 sati

Preostalih 2h dogovaramo naknadno.

Više informacija na: http://www.udruga-praktikum.hr/radionice-i-aktivnosti/strategije-ucenja/

BRZO ČITANJE

Brzo čitanje je metoda putem koje polaznici djeca, mladi i odrasli višestruko ubrzavaju čitanje, povećavajući pri tome koncentraciju, pažnju, razumijevanje i pamćenje, što im koristi u svakodnevnom učenju.

Termini edukacije za studeni: 20.11 -22.11 i 24.11.2015.

Vrijeme trajanja: ukupno 16 radnih sati, podijeljeno u 4 dana

Petak, 20.11.2015. od 18:00 – 21:00 sat

Subota, 21.11.2015. od 14:00 – 18:00 sati

Nedjelja, 22.11.2015. od 10:00 – 14:00 sati

Utorak, 24.11.2015.od 18:00 – 21:00 sat

Preostala 2h dogovaramo po završetku seminara.

Više informacija na: http://http://www.udruga-praktikum.hr/radionice-i-aktivnosti/brzo-citanje/

 

RAZVOJ PSIHOSOCIJALNIH VJEŠTINA

Kreativne radionice psihosocijalnog razvoja, radionice su putem kojih djeca imaju priliku razvijati svoje komunikacijske vještine, raditi na jačanju pozitivne slike o sebi, povećanju samopoštovanja, jačanju pozitivne slike o sebi i ostvarenju vlastitih potencijala.

S djecom se obrađuju teme poput odgovornog ponašanja prema sebi i drugima, potiče se uvažavanje i poštovanje kako osobnog tako i tuđeg mišljenja. Kroz kreativni izričaj obrađuju se navedene teme.

Radionice se odvijaju u vršnjačkim grupama kako bi kroz interakciju s drugom djecom mogli poboljšati razne aspekte psihosocijalnog razvoja. Rad u malim grupama do 5 polaznika.

Vrijeme trajanja: 4 x mjesečno po 1h (termini po dogovoru)

Dinamika održavanja: moguće kroz jedan mjesec ili više

Za prijave i dodatne informacije pišite nam na: [email protected]