MUZEJSKI PRAKTIKUM U TIJEKU


Započeli smo i već naveliko traje naš projekt Muzejski praktikum. U mnoštvu vaših prijava i motivacijskih pisama izabrali smo 43 kandidata koji već punom parom rade na pripremanju virtualnih izložbi.

Naši partneri u projektu Muzej suvremene umjetnosti i kustosice Ana Škegro, Daniela Bilopavlović Bedenik te umjetnica Laura Zorko kroz 3 tjedna predavanja educiraju polaznike o svim detaljima koji su im potrebni za osmišljavanje vlastite virtualne izložbe. Ovisno o interesima naših polaznika, podijeljeni su u različite timove.


Tim kustosa osmišljava naziv izložbe, istražuje radove i autore, piše tekstove o radovima i biografije autora, uvodni tekst izložbe i surađuje s dizajnerima u postavu radova unutar virtualnih galerija.

Tim dizajnera osmišljava vizualni identitet izložbe, oblikuje uvodne legende na zidu izložbe te pojedinačne legende za radove i brošure izložbe, plakat izložbe i pozivnice.

Tim za edukativni/popratni program u suradnji s kustosima osmišljava popratni program izložbe, odabire umjetnika za razgovor za vrijeme trajanja izložbe, rade istraživanje o njemu, pripremaju pitanja i provode razgovor, osmišljava edukativne radionice i vodstva za različite skupine posjetitelja – djecu, osobe s invaliditetom, građanstvo…, predlaže teme za predavanja ili okrugle stolove za vrijeme trajanja izložbe.


Tim za promidžbu u suradnji s kustosima piše najave za publiku, medije, tekst pozivnice za izložbu, organizira press konferenciju i otvorenje, slaže raspored objava na društvenim mrežama, osmišljava, izrađuje i objavljuje objave na društvenim mrežama prilagođene svakoj pojedinoj platformi.

Kao gostujući predavač nam je došao i grafički dizajner Karlo Pocrnić koji je održao predavanje o izradi i upravljanju virtualnim izložbama na platformi Kunstmatrix. Kunstmatrix je jedinstveni alat koji nam omogućuje stvaranje prekrasnih 3D izložbi. Na ovoj platformi možemo digitalno predstaviti svoju umjetnost, te njome upravljati te uključuje aplikaciju proširene stvarnosti za prikaz rada u bilo kojem prostoru koji nam se sviđa. Naše polaznike educirao je o radu na platformi i pokazao im kako da svatko osmislili i kroz trajanje projekta izloži svoju vlastitu izložbu.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objave je isključiva odgovornost Praktikum centra za djecu i mlade.