EDUCOM U BEOGRADU

„Prevencija i primijenjena drama“ – višednevni trening u Beogradu


Naši praktikumovci Davor Kovač, Marija Pranjić i Nika Pereš sudjelovali su u višednevnom treningu „Prevencija i primijenjena drama“ u sklopu projekta EDUCOM – edukacija zajednice u svrhu smanjenja rizika socijalnog isključivanja djece, sufinanciranog iz Erasmus+ programa Europske Unije.

U zajedničkom treningu sudjelovalo je po troje predstavnika partnerskih organizacija i škola, a održao se u Beogradu 17.-19. siječnja 2020. godine, u organizaciji Centra za pozitivan razvoj djece i mladih (CEPORA). CEPORA je organizacija civilnog društva koja kao glavnu misiju ima implementaciju znanja s područja preventivne znanosti u svrhu poboljšanja emocionalnog i socijalnog razvitka djece i mladih. Trening je omogućio našim partnerima domaćinima iz CEPORA-e da s nama podijele primjere dobre prakse u primijeni razvojno-preventivnih metodologija u edukaciji djece, s fokusom na preventivne strategije i primijenjenu dramu kao alat za suočavanje s emocionalnim problemima i socijalnim preprekama.

Opis aktivnosti

Treninzi su započeli upoznavanjem sudionika s radom CEPORA-e kroz prezentacije, studije slučaja i neformalne metode. Uslijedio je iskustveni dio obuke u kojem su sudionicima treninga iz Portugala, Italije, Slovenije i nama predstavljeni alati, metode i primjeri dobre prakse kroz obuku temeljenu na cjelovitom učenju. Prenesena su nam znanja i vještine, koje imaju čvrstu teorijsku podlogu, u kombinaciji spraktičnim učenjem kroz participaciju u radionicama i igrama.

Educon Beograd - Prevencija i primijenjena drama

Prvi dan smo se upoznali s temom treninga; Prevencija i primijenjena drama, dijelili iskustva svatko iz perspektive svoje organizacije/škole o toj temi, razgovarali o potrebama za usvajanjem znanja o istoj te očekivanja koja imamo od treninga. Također, programska direktorica CEPORA-e Lidija Bukvić, nam je pobliže objasnila principe, načela i zakonske regulative na kojima počiva obrazovni sustav u Srbiji, kako bi naši partneri iz država čiji se sustav dosta razlikuje od regionalnog, razumjeli kontekst u kojem organizacija kao CEPORA ima prostora za djelovanje u školama.

Educon Beograd - Prevencija i primijenjena drama
Već smo prvog dana radili na razvijanju grupne povezanosti i stvaranju sinergije između sudionika. CEPORA u svom radu koristi interaktivne metode, a aktivnosti su im fokusirane na razvoj osobne snage (samopouzdanje, vjera u sebe, pozitivan identitet), emotivnih i socijalnih vještina, usvajanje pozitivnih grupnih procesa, inkluziju u zajednicu i grupe vršnjaka i isticanje problematike kao što je vršnjačko nasilje i pritisak, diskriminacija, tolerancija, kritičko promišljanje, rješavanje problema, emotivno izražavanje i slično. Njihov rad prepoznat je kao visoko interaktivan, edukativan, zabavan, a upravo tako smo ga i mi doživjeli. Inzistiralo se na iskustvenom učenju svih sudionika, a to je postignuto sudjelovanjem svih sudionika u istoj mjeri u radionicama.

 

Educon Beograd - Prevencija i primijenjena drama

Drugi dan bio je posvećen strategijama prevencije i praktičnom eksperimentiranju s naučenim alatima. To nam je omogućilo da promišljamo o procesu primijene naučenog i definiramo dosadašnjeg iskustvo sa suočavanjem s pritiskom, otporom i nezainteresiranosti pri radu s djecom.

Trećeg dana sudionici su uz radionice imali prostora i za razmišljanje o primjenjivosti naučenih alata, dobivanje prijedloga i savjeta od trenera i evaluaciju čitavog treninga.

Educon Beograd - Prevencija i primijenjena drama

Rezultati aktivnosti su svakako razvoj novih znanja, vještina i stavova polaznika, planovi primjene ishoda učenja u lokalnom kontekstu naših organizacija/škola i širenje mreže poznanstava između stručnjaka koji rade s djecom. Najveći pokazatelj onoga što smo naučili, bit će implementacija istog u naše dramske radionice kroz naredne mjesece.

Osim što smo učili, igrali se, glumili i zabavili, razgledali smo glavne znamenitosti grada Beograda i družili se za vrijeme slobodnih aktivnosti u veselom okruženju. Hvala svim partnerima i domaćinima, ovo nas je iskustvo definitivno obogatilo, educiralo i motiviralo za daljnjim razvitkom!