Mladi za starije-zajedno u kulturi

MLADI ZA 54+

MLADI ZA STARIJE – ZAJEDNO U KULTURI

Lenta_element2_A5

Želeći spriječiti trendove socijalne isključenosti starijeg dijela populacije te nedostatak dostupne poduke za stručnjake u području umjetničkih i kulturnih aktivnosti za osobe starije od 54 godine, Svjetski savez mladih Hrvatska (SSMH) osmislio je projekt ˝Mladi za 54+˝!

Projekt ˝Mladi za 54+˝ okupit će 50 osoba starijih od 54 godine i 5 djelatnika u kulturi i umjetnika s ciljem ojačavanja kapaciteta djelatnika u kulturi i umjetnika za rad usmjeren na društveno uključivanje osoba starijih od 54 godine. Projekt provodi udruga World Youth Alliance Hrvatska u partnerstvu s Praktikum – centrom za djecu i mlade!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Voditeljica projekta u ime Svjetskog saveza mladih Hrvatska je Anita Ruso, a koordinatorica projekta u ime Udruge Praktikum je Melita Omeragić.

Mail za dodatne informacije: anita.ruso54@gmail.com ili wya@croatia.net

Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU u HRK:

Sudionici na projektu:

POPULACIJA 54+ U HRVATSKOJ

Prema uvidu u podatke Državnog zavoda za statistiku, 2015. godine 1 400 785 stanovnika Hrvatske ulazilo je u kategoriju 54+, što čini 33.3 % stanovništva. Prosječna starosna dob 2015. godine iznosila je 42,6 godina. Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti 2014.–2020. definirala je starije osobe kao jednu od najugroženijih skupina kada je u pitanju socijalna isključenost. Stopa rizika od siromaštva najviša je kod osoba starijih od 65 godina, koje žive same i imaju male prihode te iznosi 26,5%. Socijalna isključenost starijih osoba često je i višestruka, npr. s obzirom na ekonomski status, obiteljsku strukturu, dob, zdravstveno stanje itd. te su potrebe pripadnika skupine heterogene. Iako Vlada Republike Hrvatske kontinuirano radi na izradi strategija koje bi uključile socijalno isključene skupine u društvo, poput Nacrta Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017.-2020., mnoge osobe koje su trenutno u potrebi ne mogu (do)čekati provođenje strategije. Mnogi autori bavili su se istraživanjem konkretnijih potreba starijih osoba te su, u skladu pretpostavke da je sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima važan aspekt uključenosti bilo koje dobne skupine u društvo, istraživali načine provođenja njihova slobodnog vremena. Rad autora Havelka, Despot Lučanin te Lučanin (2000.), govori kako su najviše dostupne i najpotrebnije usluge zdravstvene skrbi, nešto su manje dostupne, ali prilično potrebne usluge pomoći u kući, a najmanje su dostupne, iako potrebne, usluge vezane za slobodno vrijeme i aktivnosti starijih osoba, koje bi im pomogle da postanu socijalno uključeni. U radu autorica Ovsenik i Vidić (2012.) stoji kako je potrebno rano nakon pojedinačnog odlaska u umirovljenje pokrenuti hobije. Žganec, Rusac i Laklija (2007.) u svom istraživanju kažu kako ˝umirovljenici koji imaju kvalitetniji kontakt sa svojom socijalnom mrežom (djeca, unuci, srodnici, prijatelji) jesu aktivniji i zadovoljniji tim odnosima, više su uključeni u život zajednice (npr. kino, kazalište, organizirani sadržaji) i samim time zadovoljniji položajem u društvu, provođenjem slobodnog vremena, dosadašnjim životom te usporedbom svojega života sa životima prijatelja.˝ Autori prepoznaju i fenomen socijalne isključenosti starih ljudi, koji se može odnositi na različite aspekte života, a obično uključuje: dimenziju socijalnih odnosa, participaciju u kulturnim aktivnostima, pristup službama u lokalnoj zajednici, isključenost iz susjedstva, pristup i redistribuciju financijskih i drugih materijalnih dobara. Nadalje, kada su u pitanju kulturni djelatnici, koji nisu obučeni za rad sa populacijom 54+, što je vidljivo iz analize nastavnih planova i programa nastavničkih studija u Republici Hrvatskoj, potvrđujemo problem kvalitetnog vodstva u provođenju sadržaja za starije, koji ih izvlače iz stanja socijalne isključenosti. Andragogija kao znanstvena disciplina zastupljena je jedino na jednom kolegiju studija pedagogije, dok programi usmjerenja za obrazovanje starijih osoba izostaju u potpunosti. Obrazovanje odraslih nerazvijeno je u smislu broja odraslih učenika i pružatelja usluga, a zaposleni u sustavu najčešće nemaju potrebnu andragošku izobrazbu i u nepovoljnom su položaju s obzirom na zakonsku i financijsku uređenost. Iako Zakon o obrazovanju odraslih navodi kako je Agencija za obrazovanje odraslih ustanova za praćenje, razvoj, vrednovanje i unapređenje sustava obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj, ona ustvari rijetko surađuje sa ustanovama odgovornima za obrazovanje budućih andragoga. Zaključno, specifičnost Hrvatske je osim visoke stope nezaposlenosti, i depopulacija i starenje stanovništva, pa bi obrazovanje odraslih osim povećanja zapošljivosti i konkurentnosti, moralo ozbiljnije uzeti u obzir i socijalnu koheziju, aktivno starenje, međugeneracijsku solidarnost, stjecanje ključnih kompetencija i neformalno obrazovanje općenito kao moguće oblike poboljšanja kvalitete života pojedinca i zajednice. Socijalno uključivanje i unapređenje kvalitete osoba starijih od 54 godine ostvarit će se kroz provođenje aktivnosti stručnog usavršavanja umjetničkih i kulturnih djelatnika u području kulture te umjetničkih edukacija i pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine, što će poboljšati socijalne, kognitivne, emocionalne i kreativne vještine 50 osoba starijih od 54 godine te ojačati kapacitete  kulturnih djelatnika i umjetnika za rad usmjeren na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine.

AKTIVNOSTI

STRUČNO USAVRŠAVANJE UMJETNIČKIH I KULTURNIH DJELATNIKA za rad usmjeren na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine 1. edukacija:  “OBRAZOVANJE ODRASLIH” pod vodstvom doc. dr. sc. Marite Brčić KuljišU ponedjeljak 10. rujna 2018. proveli smo prvu edukaciju naših umjetničkih i kulturnih djelatnika pod vodstvom doc. dr. sc. Marite Brčić Kuljiš  na temu obrazovanja odraslih. Saznali smo kakvo sve obrazovanje odraslih može biti te koja je funkcija andragoga. Raspravljali smo o kompetencijama koje bi osobe u radu s odraslima trebale posjedovati te što motivira odrasle na daljnje usavršavanje. Dobili smo odgovore na pitanja poput na koji način uče odrasli i produbili smo znanje o kvaliteti nastavnog procesa. 2. edukacija: “Prilagodba kulturnih i umjetničkih sadržaja osobama iz 54+ populacije” pod vodstvom Marijete Mašić i Andreja Marušića U petak, 21. rujna 2018. naši su umjetnički i kulturni djelatnici sudjelovali na ovoj vrlo interaktivnoj i zanimljivoj edukaciji te produbili saznanja na koji način uvesti odrasle osobe u aktivnost, kako biti metodički različit i na koji način osnažiti sudionike! 3. edukacija: “KAKO POUČAVATI ODRASLE” pod vodstvom Morane Koludrović U petak 28. rujna proveli smo posljednju edukaciju naših djelatnika u kulturi na temu poučavanja odraslih osoba pod vodstvom Morane Koludrović. Kako organizirati proces učenja odraslih, na koji način vrednovati proces učenja i kako ga prilagoditi pojedincu upotpunili su novostečeno znanje naših suradnika!

PARTICIPATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE AKTIVNOSTI usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine Četvrtak, 27.09. Započeli smo s umjetničkim i kulturnim aktivnostima koje smo u okviru projekta predvidjeli kako bi naši korisnici 54+ otkrili svoje umjetničke talente! Cilj nam je osnažiti naše sudionike da obogate svoj život umjetničkim i kulturnim sadržajima. S korisnicima Doma Centar iz Zagreba posjetili smo Dom Svetog Antuna u Karlovcu. Jutro smo započeli zagrijavajući se i pjevajući uz jazz glazbenicu Melitu Lovričević. Prostorija je orila lijepim zvukovima, a srca su nam zagrijale stare hrvatske melodije, poput poznate teme iz mjuzikla Jalta, Jalta, “Neka cijeli ovaj svijet” ili “Jabuke i trešnje” legendarnog Ive Robića.

Uz osmijeh nastavili smo druženje na likovnoj radionici pod vodstvom kiparice Melite Omeragić. Nakon razgovora o umjetnicima impresionizma poput Van Gogha, Moneta, Serrata, koji su često crpili inspiraciju iz prirodnih krajolika, odvažili smo se u slikanju pejzaža u tehnici akvarela. U galeriji pogledajte kakvi sve talenti se skrivaju u našim polaznicima 54+

42730711_560824014353844_2827173256362983424_n (1) Ovaj sunčani i radostan dan završio je obilaskom Akvatike u Karlovcu gdje smo imali priliku upoznati svijet i kretanja riječnih riba. Petak, 05. listopada 2018. Korisnici Doma Svetog Antuna u Karlovcu nastavili su glazbeno druženje uz jazz glazbenicu Melitu Lovričević. Kako bi pripremili glas, radionica je započela vježbama disanja i upjevavanjem. Nakon “a capella” pjevanja i nakon što smo uz pokret zagrijali i tijelo bili smo spremni na izvođenje pjesama iz repertoara domaćih šansona i stranih jazz glazbenika. Toliko smo uživali da smo izgubili pojam o vremenu i spontano produžili naše glazbeno druženje!

Četvrtak, 25. listopada 2018. Ovoga puta korisnike Doma Svetoga Antuna u Karlovcu posjetili smo zajedno s korisnicima Doma za starije Medvešćak iz Zagreba. Sunčano jutro započeli smo veselim druženjem već u autobusu na putu do Karlovca! Kada smo stigli, korisnici su nas već nestrpljivo čekali kako bi nastavili već dobro uhodano glazbeno druženje pod vodstvom jazz glazbenice, Melite Lovričević! Nakon toga korisnici su se okušali u radu s glinom pod vodstvom kiparice Melite Omeragić, upoznavši se s volumen i kiparskom tehnikom oduzimanja i kreiranja forme! Bili su oduševljeni! Dan je završio izletom u Akvatiku, s puno novih pozitivnih iskustava i dojmova!

Petak, 26. listopada i utorak 30. listopada 2018.
U ova dva susreta pod vostvom kiparice Melite Omeragić izražavali smo se modelirajući u glini s grupom dama iz Doma za starije Medvešćak koje već niz godina stvaraju prekrasne keramičke predmete i ukrase. Korisnike smo obogatili za još jednu novu tehniku rada s glinom i jako nas veseli sljedeće druženje!
Nastavljamo punom parom naprijed s umjetničkim aktivnostima! Proveli smo i inkluzivnu radionicu s djecom i starijim osobama iz Doma Medveščak! Druženje je zabilježila Hrvatska radio televizija za emisiju “U svijetu EU fondova” u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. U Karlovcu u Domu Svetog Antuna smo već uhodani, pjevamo i likovno se razvijamo u odličnoj atmosferi!
Donosimo par fotografija s proteklih druženja!
Evo božićnih ukrasa i dekoracija s inkluzivne radionice s djecom i starijim osobama!
IMG_5229
Ciklus likovnih radionica u Udruzi invalida rada Zagreba je zaista bilo posebno. S korisnicima smo istraživali likovne zakonitosti portreta, inspirirali smo se pravcem fovizam i vatrometom boja, oblikovali smo glinu i biste naših dragih, promatrajući jedni druge. Spremni smo za izložbu! Žao nam je da se druženje privodi već kraju!
“Umjetnost briše s duše prašinu svakodnevnog života.” Vodeći se ovom Picassovom mišlju pozvali smo drage nam sudionike na projektu, korisnike Doma sv. Antuna u Karlovcu, na razgledavanje izložbe “Vlaho Bukovac i Alexandre Cabanel” kojom se obilježava 120 godina postojanja Umjetnički paviljon u Zagrebu. Upravo je naš slavni Cavtaćanin Bukovac začetnik Umjetničkog paviljona. Hvala Karlovčanima na predivnom druženju!
Projekt “Mladi za 54+” zaokružen je završnom konferencijom održanom u srijedu, 23. 1. u Dvorani Müller u Kinu Europa u 18 sati. Na konferenciji smo iznijeli svoja iskustva s projekta kao i rezultate istraživanja o potrebama osoba starijih od 54 godine u polju umjetnosti i kulture.
slika5
slika3
Kao svojevrsnu krunu projekta organizirali smo u Karlovcu, u Galeriji Zilik izložbu radova nastalih na likovnim radionicama te veliku završnu glazbenu radionicu na kojoj je sudjelovalo 70 ljudi, a sve smo zaključili svečanim cateringom uz neformalno druženje polaznika, voditelja radionica i zaposlenika Doma sv. Antuna.
slika6
SLIKA8
Hvala svim polaznicima naših radionica, socijalnim radnicama Doma Medveščak i Doma Centar u Zagrebu te Doma sv. Antuna u Karlovcu koje su nam bile na raspolaganju u okupljanju polaznika, te članovima i vodstvu Udruge invalida rada Zagreba s kojima smo rado surađivali.
slika2
x

Kolačiće koristimo kako bismo poboljšali korisničko iskustvo. Ukoliko se slažete, tada prihvaćate korištenje kolačića sukladno našoj politici privatnosti.