Pripreme za školu za predškolce i prvašiće

škola

U školi se usvajaju temeljne vještine kao što su čitanje, pisanje ili računanje, međutim za uspješno savladavanje navedenih vještina  potrebne su određene prethodne sposobnosti i vještine.

Prema tome, cilj ovog tečaja je pripremiti polaznike za lakše i uspješnije obavljanje zadataka koji ih čekaju pri polasku u školu.

Vrijeme trajanja svake radionice: dva puta tjedno, ukupno 24 radionice kroz 12 tjedana (u trajanju od 45min) –  grupe započinju od listopada do siječnja; od siječnja do ožujka i od ožujka do svibnja.

 Sve informacije i upite za upis pošaljite nam na: info@udruga-praktikum.hr

Tečaj je pod stručnim vodstvom i namijenjen za svu djecu koja se pripremaju za polazak u školu kao i za djecu koja su krenula u školu.

Dva puta mjesečno roditelji aktivno sudjeluju na jednom dijelu radionica te kroz razgovor s voditeljicom dobivaju naputke za daljnji individualni rad s djetetom.

Savjetovanje roditelja uključuje edukaciju o vještinama koje su potrebne djeci za uspješno savladavanje zahtjeva školskog programa, aktivno sudjelovanje na radionici gdje roditelji uče tehnike za rad s djecom kod kuće te edukaciju o tome kako pripremiti dijete za polazak u školu.

Tijekom tečaja polaznici će raditi na razvoju sljedećih vještina:

 • Motoričke vještine koje uključuju motoričku spretnost ruku i koordinaciju pokreta. Stječu se aktivnostima kao što su povlačenje linija po papiru na kojem su ispisana slova ili brojevi, rezanjem likova iz papira, crtanjem prema predlošku, zrcalnim crtanjem, bojanjem, ucrtavanjem i iscrtavanjem linija, oblikovanjem likova iz 3D materijala.
 • Vještine vizualne percepcije koje uključuju vidnu diskriminaciju i vizualizaciju. Stječu se aktivnostima za vježbanje vizualne percepcije kao što su uočavanje sličnog, istog, suprotnog i različitog, razlikovanjem likova od pozadine, prepoznavanjem i razlikovanjem oblika, praćenjem zadanih uzoraka i linija.
 • Kognitivne vještine koje uključuju zaključivanje i rješavanje problema kao što su razumijevanje prostornih i vremenskih odnosa, uočavanja sličnosti i povezivanja pojmova. Stječu se aktivnostima kao što su usvajanje odnosa veličine, količine, broja i vremena, rješavanjem problemskih zadataka i strategijama rješavanja problema.
 • Jezične vještine koje uključuju slušnu diskriminaciju, slušno razumijevanje, fonetsku svjesnost i rimu. Stječu se aktivnostima kao što su  raspoznavanje rime, izbacivanje uljeza u rimi, smišljanje rime, rastavljanjem rečenice na riječi, rastavljanjem riječi na slogove, slaganjem riječi iz rastavljenih slogova, rastavljanjem riječi na glasove i spajanjem glasova u riječi te ponavljanjem rečenica.
 • Govorne vještine koje uključuju poznavanje riječi, značenje riječi i jezično izražavanje. Stječu se aktivnostima kao što su pričanje priče na temelju slikovnih predložaka, pjevanje pjesama i brojalica, imenovanje predmeta i oblikovanje pojmova o predmetima.
 • Emocionalne vještine koje uključuju izražavanje, prepoznavanje i regulaciju emocija. Stječu se aktivnostima izražavanja, imenovanja i opisivanja emocija, igranjem uloga i upravljanja emocijama.
 • Vještine usmjeravanja i održavanja pažnje koje uključuju vidnu i slušnu pažnju. Stječu se aktivnostima kao što su praćenje uputa, planiranje i obavljanje aktivnosti prema rasporedu.
 • Vještine učenja i pamćenja koje uključuju razvoj radnog pamćenja i vještine ponavljanja. Stječu se aktivnostima za vježbanje vizualne i slušne percepcije i pažnje kao što su prepoznavanje položaja i oblika objekata u prostoru, crtanje zadanih likova bez predložaka, dosjećanje, prepričavanje i ponavljanje ranijih aktivnosti i zadataka.

1

Tijekom predškolskog razdoblja igra postaje važno sredstvo pomoću kojega djeca  otkrivaju svijet, uče i razvijaju se. Djeca počinju koristiti simbole u igri, odnosno koriste objekte kojima pridodaju značenje što omogućava konceptualno mišljenje i razvoj jezika.  Budući da je igra glavna metoda kojom djeca  predškolskom razdoblju usvajaju nova znanja ona će se koriti kao metoda kojom će polaznici usvajati nove vještine.

Očekivani rezultati:

Kroz usmjerenu, sadržajnu i funkcionalnu igru polaznici će usvojiti vještine koje su potrebne za uspješno savladavanje školskog programa kao što su:

 • Pravilan hvat olovke, jasna linija uz adekvatan pritisak na podlogu, crtanje i precrtavanje prema uzorku
 • Razumijevanje prostornih i vremenskih odnosa
 • Razumijevanje odnosa broja, oblika i količine
 • Verbalno definiranje jednostavnijih pojmova, prepričavanje kraćeg događaja ili priče u pravilnom slijedu
 • Rastavljanje i sastavljanje poznatih riječi na slogove, imenovanje i razlikovanje glasova u riječima
 • Zadržavanje pažnje na zadacima

Voditeljica radionice:

Mirta Zelenika, diplomirala je psihologiju 2012. godine nakon čega se zaposlila kao psiholog pripravnik u Poliklinici SUVAG. Budući da ju je rad s djecom i mladima koji imaju jezične teškoće jako zainteresirao odlučila je proširiti svoja znanja te iste godine upisuje doktorski studij „Jezik i kognitivna neuroznanost“. Istovremeno provodi i europski projekt čiji je cilj istraživanja ispitati neurofiziološku obradu i usvajanje fonoloških pravila u hrvatskom jeziku kod osoba s disleksijom i uredne populacije.