LJETNI INTENZIV – program radionica prije početka školske godine


 

Od ponedjeljka do petka u periodu od 31.08. do 04.09.2015. godine

Prijave slati do petka, 28. kolovoza 2015. na [email protected]

LIKOVNA GRUPA za djecu od 7-13 godina

Tehnike crtanja (olovka, ugljen) i osnove kompozicije pod vodstvom Melite Omeragić, akademske kiparice.

Tečaj završava izložbom radova polaznika u Udruzi Praktikum.

Svaki dan od ponedjeljka do petka u gore navedenom periodu od 10:00 – 11:30 sati.

Cijena po polazniku: 250,00HRK

melita (1)

DRAMSKA GRUPA za djecu od 7-13 godina

Dramske vježbe, odnosi s predmetom pod vodstvom Ive Srnec, kazališne redateljice.

Tečaj završava izvedbom pojedinačne etide polaznika u Udruzi Praktikum.

Svaki dan od ponedjeljka do petka u gore navedenom periodu od 12:00 – 13:30 sati.

Cijena po polazniku: 250,00HRK

iva-srnec

LJETNI TRENING UČENJA, PAMĆENJA, MOTORIČKIH I PSIHOSOCIJALNIH VJEŠTINA

za djecu od 8-15 godina

Program se sastoji od kognitivnih vježbi i strategija učenja te motoričkih i psihosocijalnih vježbi. Radimo na školskom gradivu. Potrebno je donijeti školske udžbenike (izuzev stranih jezika i matematike) te lektire ili knjige koje bi željeli pročitati. Seminar se odvija pod stručnim pedagoškim vodstvom Anje Melcher uz visoko individualiziran pristup svakom djetetu.

Seminar završava roditeljskim sastankom gdje se roditeljima pruža stručna procjena napretka te konkretni savjeti za daljnji rad njihovog djeteta.

Svaki dan od ponedjeljka do petka u gore navedenom periodu od 15:30 – 19:00 sati.

Cijena po polazniku: 1’000,00HRK

anja

LIKOVNA GRUPA:

fb 1 (1)

Crtanje kompozicije jedna je od osnovnih crtaćkih vještina koja obuhvaća različite motive, poput mrtve prirode, veduta i prostornih kompozicija. Crtanje kompozicije, uz crtanje portreta i akta, smatra se bazičnom crtaćkom vještinom u sferi crtanja po promatranju. Osim u području umjetnosti crtanje po promatranju prema zadanom modelu prisutno je i u  području primjenjene umjetnosti te može biti baza za istraživanje likovnih zakonitosti i razvijanje kreativnosti budućim industrijskim i grafičkim dizajnerima,  arhitektima, građevinarima , scenografima, crtačima stripa, ilustratorima, 3D animatorima…

Polaznici će po završetku programa moći likovno izraziti osnovne kompozicijske odnose kadra i formata i proporcijske odnose unutar kompozicije. Moći će prema kompozicijskim načelima primjenjivati kontraste, promjene ritma i različitih vrsta crta i ploha.  Kod polaznika će se razvijati percepcija kroz promatranje, gledanje i opažanje.

Polaznici će naučiti crtati po promatranju, raditi  prema modelu. Također će biti osposobljeni za primjenu osnovnih crtačkih tehnika olovke i ugljena.  Moći će raspoznavati,  identificirati  i primjenjivati različite karakteristike pojedinog odabranog  crtaćeg medija za izradu kompozicije.

Po završetku programa polaznici će svoj rad predstaviti na jednodnevnoj izložbi u prostorima Udruge Praktikum. Ova mogućnost pružit će svim polaznicima priliku za vrednovanje usvojene vještine u crtanju kompozicije, kao i uvid u razvijanje osobnog likovnog izričaja.

Predviđeni program: smještanje u format (kompozicijsko smještanje unutar formata, proporcije) i upoznavanje s kompozicijskim načelima (primjena kontrasta, primjena ritma, primjena različitih vrsta crta i ploha), crtanje kompozicije olovkom i upoznavanje sa crtačkom tehnikom, crtanje kompozicije ugljenom i upoznavanje sa crtačkom tehnikom.

DRAMSKA GRUPA

fb 4

Predviđeni program: glumac i predmet – razgovori o predmetima, osnove odnosa sa rekvizitima na pozornici, rad na kratkim neverbalnim etidama

Predmeti se često koriste u kazalištu. Glumci ih koriste na pozornici, a potrebni su im za probu ili predstavu. Za te predmete koristimo termin rekviziti, a skup svih tih predmeta unutar jedne predstave zove se rekvizita. Danas se često rad sa predmetima zanemaruje i predmet se promatra samo kao sredstvo koje je glumcima potrebno kako bi dočarali predstavu ili prizor, ali rad sa predmetima je mnogo kompleksniji. U rukama scenskog izvođača predmet je više od sredstva, on postaje suigrač i partner. Radionica objašnjava na koji način možemo gledati drugačije na predmete iz svakodnevnog života i kako najbolje iskoristiti potencijal predmeta na sceni. Radionica završava sa kratkom etidom, gdje polaznici pokazuju tretiranje predmeta na sceni.

Po završetku programa polaznici će svoj rad u obliku kratkih edita predstaviti u prostorima Udruge Praktikum. Ova mogućnost pružit će svim polaznicima priliku za vrednovanje usvojenih vještina.

LJETNI TRENING UČENJA, PAMĆENJA, MOTORIČKIH I PSIHOSOCIJALNIH VJEŠTINA

učenje

Želite program koji će vaše dijete naučiti kako učiti i  još bolje pamtiti?

Želite da vaše dijete nauči tehnike koncentracije koje će mu pomoći prilikom učenja?

Za uspješno učenje važan je kognitivni, motorički i psihosocijalni razvoj djeteta. Znanstveno je dokazana njihova povezanost, što znači da uspjeh u jednom području potiče razvoj u drugom.  Usklađivanjem spomenutih područja kroz ovaj trening poboljšava se učenje, pamćenje, čitanje, izražavanje, jezične i matematičke vještine, koncentracija. Postiže se bolja emocionalna ravnoteža te smanjuje stres, napetost i hiperaktivnost.  Podiže se razina motoričkih sposobnosti i koordinacija. Učenje je proces koji obuhvaća usvajanje navika, informacija, znanja, vještina i sposobnosti, a ovim programom obuhvaćeni su svi njegovi dijelovi.

Program je interaktivan, zabavan i motivirajući.

Program učenja se sastoji od:

1)            Kognitivnih vježbi i strategija učenja:

•             Tehnike učenja i pamćenja (verbalne, vizualne i mješovite)

•             Usvajanje aktivnog načina učenja i osnovnih principa

•             Organizacija učenja i mentalne mape

•             Tehnike koncentracije

•             Tehnika Brzog čitanja

2)            Motoričkih vježbi:

•             Za povećanje koncentracije

•             Za povećanje motivacije

3)            Psihosocijanih vježbi za poboljšanje:

•             Samopouzdanja

•             Emocionalne ravnoteže

•             Kvalitetnijeg odnosa s drugima

•             Brige o vlastitom integritetu

•             Izražavanja vlastitih osjećaja i potreba na prihvatljiv način

Kognitivnim vježbama djeca usvajaju različite tehnike učenja (verbalne, vizualne i mješovite), tehnike pamćenja i koncentracije, koje će ih naučiti aktivnom učenju, organiziranju i planu učenja, vođenju bilježaka te razdvajanju bitnog od nebitnog u sadržaju.

Tehnike se uče kroz interaktivni i praktični rad te se primjenjuju na konkretnim zadacima i školskom gradivu.

Motorički rast i razvoj kao i senzorička integracija bitni su za učenje jer se kretanjem aktiviraju određena područja mozga važna za učenje. Kroz program vježbi radimo na integraciji lijeve i desne hemisfere mozga čime se postiže veća koncentracija i usredotočenost prilikom učenja. Osim aktiviranja mozga, vježbanje pozitivno djeluje na razvoj motoričkih sposobnosti te bolju opskrbu organizma kisikom.

Motoričke vježbe raditi ćemo na početku i na kraju lekcije, ponekad i neovisno.

Psihosocijalnim vježbama djeca će usvajati psihosocijalne vještine koje će im omogućit postizanje bolje emocionalne ravnoteže u odnosu sa sobom i drugima te jačanja samopouzdanja. Kroz iskustveni i interaktivni rad učit će kako brinuti o svom integritetu, kako se oduprijeti pritisku vršnjaka, kako ostvariti kvalitetnije odnose, kako se zauzeti za svoje mišljenje, izraziti svoje osjećaje i potrebe na prihvatljiv način te niz drugih vrijednih sposobnosti.

Psihosocijalne vježbe radimo u grupama koristeći različita kreativna sredstva.

Potrebno je donijeti školske udžbenike (izuzev stranih jezika i matematike) te lektire ili knjige koje bi željeli pročitati. Seminar se odvija pod stručnim pedagoškim vodstvom uz visoko individualiziran pristup svakom djetetu.

Seminar završava roditeljskim sastankom gdje se roditeljima pruža stručna procjena napretka te konkretni savjeti za daljnji rad njihovog djeteta.