Karmen Đerek
voditeljica komunikacija

Magistra Odnosa s javnošću, u Algebri završila edukaciju za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova. Dodatno znanje o Odnosima s javnošću i upravljanju reputacijom stekla je na Londonskoj školi za OSJ u Zagrebu.

Nakon završenog Fakulteta dobiva stručno osposobljavanje u Udruzi Praktikum. Oduševljena internim odnosima, kao i onima s djecom i njihovim roditeljima, ostaje u Udruzi s ciljem planiranja i promoviranja programa i projekata o edukativnim i kreativnim radionicama za djecu i mlade.

Majka dječaka koji se savršeno uklopio u područje i ciljanu skupinu njenog rada.