Program ALOHA uz pozitivno stručno mišljenje od Ministarstva znanosti i obrazovanja!

Još nas par dana dijeli od provedbe programa ALOHA – mentalna aritmetika i jako smo ponosni i sretni

što je i Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo svoje pozitivno stručno mišljenje na ovaj program!

Tako navode: “U programu su navedene aktivnosti i sadržaj raspoređeni po stupnjevima programa u kojima učenici najprije savladavaju tehniku računanja na abakusu (zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje), a potom metodom mentalne aritmetike rješavaju pojedine zadatke i pritom vježbaju pažnju i koncentraciju, kreativno i logičko razmišljanje. Osim koncentracije, povećava se i kapacitet memorije te sposobnost bržeg procesuiranja većeg broja informacija, što bi moglo doprinijeti povećanju razina postignuća učenika u nastavnome procesu!”

Sve o našem programu proučite na: ALOHA – mentalna aritmetika s abakusom za djecu