Pripreme za prijemni ispit u ŠPUD!

Pripremi se na vrijeme za prijemni ispit u Školu primijenjene umjetnosti!

Tečaj je namijenjen učenicima koji žele

pristupiti prijemnom ispitu Škole primijenjene umjetnosti i dizajna.

Tečaj se sastoji od 12 školskih sati podijeljenih na 6 radionica u trajanju od 90 minuta.

Rad u grupi (do 10 polaznika) uz individualizirani pristup svakom polazniku.

Tečaj uključuje crtanje stolca te rad na kompoziciji u boji! 

U školskoj godini 2018./2019. provodimo tri tečaja priprema za ŠPUD.

Odaberite jedan od tečaja na koji se želite prijaviti:

Prvi tečaj od 16.01.2019. – 20.02.2019.

Drugi tečaj od 06.03.2019.-10.04.2019.

Treći tečaj od 08.05.2019.-12.06.2019.

Radionice se održavaju srijedom od 19:45-21:15 sati.

Tečaj osigurava kvalitetnu pripremu za prijemni ispit uz stručno vodstvo.

Uz trud i predani rad naših dosadašnjih polaznika možemo se pohvaliti s ostvarenim odličnim rezultatima na prijemnim ispitima!

Sve detalje proučite na: PRIPREME ZA ŠPUD

Za prijave i informacije pišite nam na: info@udruga-praktikum.hr