Adventski program Praktikuma-pridružite nam se!

Tijekom Adventa provodimo ciklus likovno–kreativnih i glazbenih radionica za djecu osnovnoškolskog uzrasta!
“Priče iz davnina” – IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ

Radionice su besplatne i održavaju se na našoj novoj lokaciji u centru grada na adresi Gajeva 2!
Potrebna je prijava na radionicu: info@udruga-praktikum.hr

Glazbene radionice su pod pedagoško – umjetničkim vodstvom Melite Lovričević, a likovno kreativne pod pedagoško-umjetničkim vodstvom Lore Rajčić i Ivane Završki.

Raspored i opis radionica:

  • SUBOTA, 8.12.2018., 17:00-18:30h, Glazbena radionica: “Pričam ti priču”, I.B.Mažuranić “Kako je Potjeh tražio istinu”

Radionica grupnog muziciranja i pjevanja na principu Orffovog instrumentarija. Pripovijedanje bajke “Kako je Potjeh tražio istinu” kroz glazbu i pokret, istraživanje improvizacijske forme, kroz igru i grupnu interakciju. Glazbeno znanje nije preduvjet. Dijete koje želi može ponijeti svoj instrument, u suprotnom osigurava Praktikum.

  • NEDJELJA, 9.12.2018., 17:00–18:30h, Glazbena radionica: “Pričam ti priču”, P.I.Tchaikovsky “Orašar

Radionica grupnog muziciranja i pjevanja na principu Orffovog instrumentarija. Pripovijedanje bajke “Orašar” kroz glazbu i pokret, istraživanje improvizacijske forme, kroz igru i grupnu interakciju. Glazbeno znanje nije preduvjet. Dijete koje želi može ponijeti svoj instrument, u suprotnom osigurava Praktikum.

  • SUBOTA, 15.12.2018., 17:00-18:30h, Likovno kreativna radionica “Šuma Striborova” – Izradimo vlastitu Šumu Striborovu!

Polaznici će od kreativnih materijala izrađivati maske i vlastitu Šumu Striborovu, a u drugom djelu radionice okušat će se u izvedbi odabranih scena iz djela.

  • SUBOTA, 22.12.2018., 17:00-18:30h, Likovno kreativna radionica “Sedam plamenčića”

Gledaonica animiranog filma Pavao Štalter – 7 plamenčića. Interpretacija scene jahača prema animiranom filmu. Bojanje predložaka i kopiranje predloška na papir s manjim pomacima kako bi dobili dojam kretanja likova.

  • SUBOTA, 29.12.2018., 17:00-18:30h, Likovno kreativna radionica – Sunce Djever i Neva Nevičica

Prema predlošku priče koja ističe ljubav, sreću, požrtvovnost, što je bogatstvo… polaznici će kroz kreativno izražavavanje nacrtati kako izgledaju pozitivne i negativne karakteristike likova.

  • SUBOTA, 5.1.2019., 17:00-18:30h, Likovno kreativna radionica – “Ribar Palunko i njegova žena”

Priča kroz sjene. Izrada likova i konstrukcije od kartona, povezano paus papirom. Rekreiranje pojedinih dijelova priče.